هنر نوین پارسیان

کانون آگهی و تبلیغات

مدیران پایه گذار شرکت به صورت تخصصی از سال 1382 در حوزه های چاپ افست و دیجیتال، هدایای تبلیغاتی و غرفه سازی نمایشگاهی فعالیتی مستمر داشته و سپس در راستای گسترش اهداف خود از سال 1387 پا به عرصه تبلیغات رسانه های تصویری و محیطی نهادند. در سال 1390 با استعانت از خداوند متعال شرکت تبلیغاتی هنر نوین پارسیان ثبت و با محوریت تبلیغات محیطی در سال 1391 موفق به عقد قرارداد با سازمان زیبا سازی شهر تهران گردید.

این شرکت در اهداف میان مدت خود ارتقا سازمانی و همینطور گسترش همکاری با همکاران را سرلوحه خود قرار داده است.